Cilj predmeta je pridobiti znanja o
postopkih razvoja programske opreme s posebnim poudarkom na razvoju strežniških
(server-side, datacenter, cloud) aplikacij, torej aplikacij, ki se uporabljajo
v velikih informacijskih sistemih podjetij ali velikih spletnih aplikacij (npr.
Facebook, LinkedIn, spletnih trgovin kot so Amazon, mimovrste, ebay in
podobnih). Te aplikacije, ki delujejo na velikih strežniških sistemih, morajo
biti sposobne servisirat množico sočasnih uporabnikov, hkrati pa delovati hitro
in zanesljivo. Pri predmetu se bomo v ta namen spoznali s tehnologijami Java
Enterprise Edition (Java EE oz. JEE), ki je de-facto standard za razvoj takih
aplikacij in je osnova za aplikacijske strežnike, kot so IBM WebSphere, Oracle
WebLogic, JBoss, TomEE, Oracle GlassFish, ipd.

Spoznali bomo tehnologije RMI (Remote Method Invocation), JDBC in JPA (Java
Persistent Architecture), EJB (Enterprise Java Beans), JMS (Java Message
Service), JAX-WS (Java API for XML Web Services), JAX-RS (Java API for RESTful
Services), JTS (Java Transaction Service), itd.
stores such as
Amazon, eBay and similar).
Those
applications that run on large server systems and must be capable of servicing
a multitude of concurrent users. They also need to work quickly and reliably.

In this course,
we will get familiar Java Enterprise Edition (Java EE, JEE), which is the
de-facto standard for the development of such applications and the basis for
application servers such as IBM WebSphere, Oracle WebLogic, Jboss WildFly,
TomEE,
GlassFish, and the
like.
We
will learn RMI (Remote Method Invocation), JDBC and JPA (Java Persistent
Architecture), EJB (Enterprise Java Beans), JMS (Java Message Service), JAX-WS
(Java API for XML Web Services
),
JAX-RS (Java API for RESTful Services), JTS (Java Transaction Service), etc.

We will also get
familiar with web services – REST and SOAP, WSDL, XSD, JSON, etc. For
client-side web development we will get familiar with HTML5/JavaScript and
AngularJS.

We will also
learn how to develop cloud-ready application using microservices, containers
and scalability. We will get familiar with Docker and Kubernetes.

Students will
also get familiar with Continuous Integration and Deployment, and learn how to
use code repositories (Git), build tools (Maven), build servers (Jenkins) and
artifact repository (Nexus).

The course is
practically oriented with exercises. Students develop an application using an
application server of their choice.
Students
will be prepared for challenging development projects and their management.
The
course will allow students to obtain Oracle or IBM certificates for Java EE
developers.

Pri predmetu Spletno programiranje se bomo posvetili pregledu nad tehnologijami, ki se uporabljajo pri delovanju spleta, spletnih strežnikov, brskalnikov in spletnih aplikacij. Pregledali bomo osnove izdelave in oblikovanja spletnih strani (HTML5, CSS, XML) ter jih nadgradili s pregledom tehnologij na strani klienta (JavaScript) in strežnika (AJAX, ASP.NET, Ruby/Rails, spletne storitve).

The goal of the course is to give students an overview of heterogeneous technologies and provide capability for autonomous learning of new technologies in development.

The course consists of lectures, laboratory exercises and a project (own web application) that students present at the end of the semester.

Predstavljajte si razvijalca programske opreme, od katerega naročnik želi, da izdela rešitev, ki mu bo (seveda s pomočjo računalnika) olajšala delo na določenem področju. Razvijalec mora najprej ugotoviti, kakšne so zahteve uporabnikov, na podlagi tega izdelati načrt rešitve, napisati potrebne programe, jih stestirati in predati v uporabo ter nato vzdrževati do konca njihove življenjske dobe. Pri predmetu Tehnologija programske opreme se boste naučili, kako to narediti z uporabo najnovejših pristopov k razvoju programske opreme.

Ta predmet predstavlja neke vrste "piko na i" na koncu vašega študija, ko je pomembno, da znanje, ki ste ga dobili pri ostalih predmetih, preizkusite na (skoraj) resničnem projektu, ki temelji na realnih zahtevah nekega naročnika. Na ta način se v živo srečate z vso raznolikostjo vprašanj in problemov, s katerimi se ubada razvijalec programske opreme, ko razvija ustrezno rešitev. Predmet je zato zasnovan tako, da učenje sodobnih metod za razvoj programske opreme poteka v tesni povezavi s praktičnim delom, ki omogoča, da te metode neposredno preizkusite na realnem problemu ter ovrednotite njihove prednosti in slabosti. Tako lahko poleg tehničnih znanj, programerskih spretnosti in poznavanja sodobnih orodij pridobite tudi tista znanja in izkušnje, ki jih ni moč posredovati na klasičen način v obliki formalnih predavanj in reševanja poenostavljenih primerov, npr. sposobnost za skupinsko delo, komuniciranje z naročnikom, planiranje in vodenje projektov, pripravo predstavitev ipd. To pa so tista znanja, ki jih od današnjih diplomantov pričakuje softverska industrija.