Seznaniti slušatelje z osnovnimi koncepti, idejami, metodami in tehnikami umetne inteligence. Sposobnost reševanja problemov z metodami umetne inteligence, zmožnost razumevanja literatura s področja umetne inteligence, prispevati k razumevanju relevantnosti tehničnih dosežkov umetne inteligence glede na njihove implikacije v filozofiji in psihologiji.

Temeljni namen predmeta je seznanitev študenta s področjem ekonomske znanosti na ravni združb (podjetij, zavodov itn.), zato da bo usposobljen dojemati vsebino tistih strokovnih pogovorov, ki vsebujejo ekonomske pojme, ter dejavno sodelovati v njih. Iz tega namena izvedeni cilji so zagotoviti tako poznavanje temeljnih ekonomskih pojmov in njihove medsebojne odvisnosti kot tudi sposobnost vključevanja teh pojmov v razmere praktičnega dela, zlasti v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podjetij v lasti gospodarskih družb, ko se bo kot diplomant soočil s potrebo ovrednotenja določenih stanj, procesov in izidov.


 1. uvod
 2. urejanje besedil v LaTeXu
 3. osnove strokovnih besedil (struktura, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje virov, plagiatorstvo)
 4. citiranje virov s pomočjo BibTeXa
 5. iskanje informacij, akademski spletni portali, knjižnice, organiziranje misli in informacij s pomočjo miselnih vzorcev
 6. projektno delo, akcijski načrt, seznami in metaseznami, mrežni diagram
 7. akademsko publiciranje, recenziranje, odprt dostop, bibliografski kazalci
 8. postopek izdelave in pisanja diplomskega dela, dispozicija
 9. obvladovanje svojega časa
 10. raziskovalne metode v računalništvu
 11. pregled področja svoje diplomske naloge in osnutek diplomske naloge
 12. govorna prezentacija