Pri tem predmetu bomo obravnavali računalniško strojno opremo. Ne bomo
pa se ukvarjali s procesorji in pomnilniki RAM, ker jih predvidoma že
poznate, ampak bomo obravnavali “ostalo”. Vhodno-izhodne ali periferne
naprave so najvidnejši del vsakega računalniškega sistema, kljub temu
pa, strogo gledano, v resnici niso del računalnika v ožjem smislu.
Povezane so z računalnikom z namenom razširitve njegovih
funkcionalnosti. Preko mnogih od njih človek sploh lahko komunicira z
računalnikom. Mednje štejemo vhodne naprave, kot so tipkovnica, miška,
skener, izhodne naprave, kot so video adapter, monitor, zvočne kartice,
zvočniki, slušalke, ter naprave za shranjevanje podatkov, kot so trdi
diski, USB ključki, CD, DVD, Blu-ray, magnetni trakovi itd. V tesni
povezavi s perifernimi napravami so tudi določene vrste vodil, namenjene
priključevanju teh naprav, kot so npr. inačice PCI in USB. Ker vodila
štejemo med električne linije, si bomo ogledali tudi osnovne značilnosti
le-teh, npr. pojave, kot so odboji in presluhi. Dotaknili se bomo tudi
nekaterih starejših standardov, npr. RS-232. Tudi omrežni vmesniki se
lahko prištevajo med periferne naprave, zato jih ne bomo preskočili.
Ogledali si bomo tudi primere gonilnikov, tj. programov, ki omogočajo
komunikacijo s perifernimi napravami.