Cilj predmeta je predstaviti študentom računalništva in informatike temelje načrtovanja, analize in delovanja protokolov na splošno ter podrobno predstaviti nekatere standardne internetne protokole. Kompetence, ki jih bodo študentje pridobili, so zlasti razumevanje delovanja protokolov na splošno in protokolarnih skladov, sposobnost načrtovanja, analize, popravljanja in implementacije lastnih komunikacijskih protokolov in poznavanje pomembnejših standardnih protokolov vseh komunikacijskih plasti. Spoznali bodo delovanje večpredstavnih in varnostnih protokolov, protokolov za nadzor omrežij, protokola IPv6 in prehodnih mehanizmov z IPv4 na IPv6. Naučili se bodo tudi postaviti, konfigurirati in administrirati izbrane protokolarne strežnike, kar bodo na vajah združili v postavitev celotnega sistema, kot ga bi potrebovalo tipično manjše podjetje.