Scala je moderen programski jezik, ki je v zadnjih letih
doživela veliko popularnost in postaja zelo pomembna tehnologija
predvsem v kritičnih aplikacijah in aplikacijah z zelo veliko
obremenitvijo. Zrelost tega jezika nakazuje dejstvo, da je glavna
razvojna platforma v podjetjih kot so Twitter, LinkedIn in Foursquare.
Tudi v Sloveniji številna podjetja že posegajo po tej tehnologiji, npr.
podjetja XLAb in Celtra. Scala združuje objektno usmerjeno programiranje
s funkcijskim programiranjem, ki je v zadnjih nekaj letih postalo
nepogrešljiv del vseh modernih programskih jezikov. Celo starejši
programski jeziki kot sta Java in C++ z novimi verzijami dobivata
funkcijske konstrukte, kar nakazuje, da je znanje funkcijskega
programiranja nujno potrebno za vsakega inženirja. Poleg funkcijskih
konstruktov Scala nudi še številne konstrukte, ki so izšli iz
znanstvenih raziskav programskih jezikov zadnjega desetletja (predvsem
iz bolj akademskega jezika Haskell).