1. uvod
 2. urejanje besedil v LaTeXu
 3. osnove strokovnih besedil (struktura, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje virov, plagiatorstvo)
 4. citiranje virov s pomočjo BibTeXa
 5. iskanje informacij, akademski spletni portali, knjižnice, organiziranje misli in informacij s pomočjo miselnih vzorcev
 6. projektno delo, akcijski načrt, seznami in metaseznami, mrežni diagram
 7. akademsko publiciranje, recenziranje, odprt dostop, bibliografski kazalci
 8. postopek izdelave in pisanja diplomskega dela, dispozicija
 9. obvladovanje svojega časa
 10. raziskovalne metode v računalništvu
 11. pregled področja svoje diplomske naloge in osnutek diplomske naloge
 12. govorna prezentacija