Weekly outline

 • General

  Projektni praktikum

  Študijsko leto 2016/2017

  • LaTeX vzorec za diplomsko nalogo File Uploaded 26/10/16, 13:19
 • 3 October - 9 October

  Vsebina: Uvodno predavanje: namen predmeta, organizacija semestra, naloge, v toku semestra razmisliti o več različnih možnih diplomskih temah

  Cilj: začeti delo z LaTeXom
  Domača naloga: inštaliranje LaTeXa

 • 10 October - 16 October

  Vsebina: filozofija LaTeXa, razširjenost LaTeXa, implementacije LaTeXa,

  1. naloga - do konca predavanj: napisati dokument na eni strani na temo, ki bo določena na predavanjih (nobenih referenc ni potrebnih, morebitna uporaba okolja za naštevanje in izpis citata). Pdf naloge naloži na spletno učilnico!

  Cilj: preveriti, ali je LaTeXovo delovno okolje pravilno inštalirano in ali ga znamo uporabljati.

  Domača naloga: pregledati diplome in magisterije FRI na ePrintsih

 • 17 October - 23 October

  Strokovna besedila, struktura besedila, jezikovni slog, pogoste slovnične napake, citiranje.

  2. naloga - do konca predavanj: dokument na najmanj eni strani in pol in največ dveh straneh o možni diplomski temi na osnovi podanega vzorca, literatura naj vsebuje štiri diplome FRI (brez uporabe BibTeXa)

  Cilj: ugotoviti, kakšne so diplomske naloge na FRI, kakšne teme so možne, katere teme pokrivajo posamezni mentorji

  Domača naloga: pregledati publikacije naših pedagogov, predvsem potencialnih mentorjev (spletne strani posameznih pedagogov, laboratorijev in fakultete, COBISS, Google učenjak)


 • 24 October - 30 October

  Navajanje literature z uporabo BibTeXa

  3. naloga  - do konca predavanj: dokument na najmanj dveh polnih straneh o možni diplomski temi, literatura naj bo pet člankov iz revij, kjer je vsaj eden od avtorjev pedagog na FRI (z uporabo BibTeXa), da bi ugotovili, s čim se ukvarjajo potencialni mentorji. Uporabi LaTeX predlogo na učilnici!

  Domača naloga: inštalirati https://Coggle.it za risanje miselnih vzorcev in se ga naučiti uporabljati, razišči spletni portal Google učenjak


 • 31 October - 6 November

  Dne 2. novembra bo v okviru predavanj Projektnega praktikuma gospa Ksenija Rozman predstavila vse vidike obveznega predmeta "Delovna praksa".

  Naloge v tem tednu ni, tudi vaje ta teden odpadejo.


  • 7 November - 13 November

   Vsebina: kako se lotimo raziskovanja nekega področja, Wikipedia, Google učenjak, socialna omrežja, knjižnice, organizacija informacij

   4. naloga - do konca predavanj: nariši miselni vzorec s programom Coggle za svojo predvideno diplomsko nalogo in ga v pdf formatu do 22h oddaj na spletni učilnici

   Domača naloga: razišči pojem projektnega dela


  • 14 November - 20 November

   Pogoste napake pri pisanju v LaTeXu.

   Vsebina: akademsko publiciranje: recenziranje, vrste objav, odprt dostop, bibliometrični kazalci (število objav, h-indeks)

   5. naloga - do konca predavanj napišite dokument po podani LaTeXovi predlogi,  katere so glavne publikacije vašega predvidenega mentorja  in kakšni so njegovi bibliometrični kazalci (kratek LaTeX dokument)

   Domača naloga: 

   preberi  Uvod in še kaj v Wiki knjigi Nova pisarija: https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Creative_commons

   preberi knjigo Briana Tracya - Pojej živo žabo [GB predogled]
  • 21 November - 27 November

   Vsebina: Kako se lotimo izdelave diplomske naloge, koraki, spisek aktivnosti, seznami in meta seznami, mrežni diagram, analiza iz cilja nazaj, akcijski načrt. Princip žive žabe, metoda Pomodoro in metoda GTD.

   Naloga - do konca predavanj: izdelaj akcijski načrt za svojo diplomsko nalogo (LaTeX predloga)  • 28 November - 4 December

   Vsebina: integracija in poglobitev vsega dosedanjega znanja oziroma besedil, referenc in miselnega vzorca. 

   Pisanje dispozicije diplomske naloge. Z dispozicijo si znotraj določenih okvirov zastavimo cilje, ki nas usmerjajo pri nadaljnjem delu. Marsikomu se zdi dispozicija povsem odveč, nepotrebno delo. V nadaljevanju pisanja diplomske naloge pa ugotovijo, da le ni tako. Temeljita priprava na pisanje diplome prihrani čas, ki bi ga porabili pri brezglavem iskanju literature. Namenjena je temu, da študent sebi in mentorju predstavi, kaj je glavna tema njegovega dela.

   Naloga - v enem tednu:  napiši dispozicijo svoje diplomske naloge na osnovi podanega vzorca v LaTeXu.

   Cilj: bolj natančno in celovito definirati svojo potencialno diplomsko nalogo.


  • 5 December - 11 December

   Vsebina: Raziskovalne metode v računalništvu in informatiki

   Naloga - do konca predavanj: Katera raziskovalna metoda je najbolj primerna za predvideno diplomsko nalogo in zakaj (kratek LaTeX dokument)?

   Domača naloga: razmisli katera osebna lastnost ali okoliščina te najbolj ovira pri rednem opravljanju študijskih obveznosti?


  • 12 December - 18 December

   Vsebina: Načrtovanje kariere

   Naloga - do konca predavanj: napiši svoj CV po dani LaTeX predlogi
  • 19 December - 25 December

   Vsebina: Pregled področja

   Naloga - čez božične in novoletne praznike:  Osnutek diplomske naloge v obliki končnega formata diplome (dokončan pregled področja, za vsa ostala poglavja vsaj pol strani, kjer bodo opisani potrebni koraki, da bo poglavje končano)  • 26 December - 1 January

   Božični in novoletni prazniki

   • 2 January - 8 January

    Vsebina: kako pripravimo govorno prezentacijo

    Naloga - v enem tednu: pripraviti prosojnice za predstavitev diplomske teme. Orodje za pripravo prosojnic izberite po lastnem preudarku (LaTeX, PowerPoint, Prezi).   • 9 January - 15 January

    Novih tem ne bomo odpirali, bo pa v času predavanj na voljo predavatelj in oba asistenta, vsak v svoji računalniški učilnici, za konzultacije in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pri že oddanih nalogah.

    Vse obveznosti je potrebno zaključiti do konca semestra, sicer bodo ocenjene negativno. Dodatnega preverjanja znanja ne bo, ocene bodo oblikovane na osnovi ocen oddanih nalog med semestrom.

    • 16 January - 22 January

     Novih tem ne bomo odpirali, bo pa v času predavanj na voljo predavatelj in oba asistenta, vsak v svoji računalniški učilnici, za konzultacije in odpravljanje morebitnih pomanjkljivosti pri že oddanih nalogah.

     Vse obveznosti je potrebno zaključiti do konca semestra, sicer bodo ocenjene negativno. Dodatnega preverjanja znanja ne bo, ocene bodo oblikovane na osnovi ocen oddanih nalog med semestrom.