Weekly outline

  • 7 November - 13 November

    Newtonova interpolacija

    napaka interpolacijskega polinoma
    polinomska aproksimacija, metoda najmanjših kvadratov

    Integrali in odvodi: trapezna metoda