Tedenski oris

  • 7. november - 13. november

    Newtonova interpolacija

    napaka interpolacijskega polinoma
    polinomska aproksimacija, metoda najmanjših kvadratov

    Integrali in odvodi: trapezna metoda