Weekly outline

 • General

  PREVAJALNIKI IN NAVIDEZNI STROJI


  Obveznosti:

  Da študent opravi predmet Prevajalniki in navidezni stroji 2, mora

  • obvladati snov, ki je predstavljena na predavanjih in vajah;
  • uspešno opraviti domače naloge (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk);
  • uspešno mora opraviti izpit (zbrati mora najmanj 50 od 100 možnih točk).

  Domače naloge:

  Domače naloge so predstavljene na predavanjih, na vajah se pogovorimo o načinu reševanja. Oddati jih je potrebno do roka, kasnejših oddaj se ne popravlja in ne ocenjuje. Domače naloge se popravlja na vajah v prisotnosti študenta; v kolikor študent na vajah ni prisoten, izgubi pravico do obrazložitve ocene in pravico do pritožbe na oceno.

  Izpit:

  Izpit je preizkus znanja, ki se opravlja na računalniku, traja 90 min in obsega 3 programerske naloge, ki temeljijo na rešitvah domačih nalog.  Literatura ni dovoljena.
  Na koncu izpita se rešitve pregledajo v navzočnosti študenta ali študentke, ki jih mora znati ustrezno razložiti, poleg tega pa lahko pričakuje še kakšno splošno vprašanje s področja prevajalnikov.

  Ocena:

  Končna ocena je povprečje ocene domačih nalog in izpita.


  OBVESTILO ZA IZPIT 7.9.2017:

  Zaradi moje odsotnosti boste pisali v predavalnici PR08 pri asistentu Luki Fürstu (skupaj s "studenti, ki bodo pisali izpit pri Programiranju 2 UN).  Rešitve izpitnih nalog skupaj s testnimi primeri oddate na učilnico (povezave na oddajo so spodaj na tej strani).  Naloge bom ocenil po končanem pisnem delu izpita, vsak študent pa naj mi po koncu pisnega izpita pošlje mail (Subject: PINS 7.9.2017), da ga bom lahko kontaktiral.

  B.Slivnik


  Literatura:

  1. Andrew W. Appel, Jens Palsberg. Modern Compiler Implementation in Java, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2002.
  2. Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman. Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition), Addison-Wesley, 2007.
  3. John R. Levine: Linkers & Loaders, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.

 • 20 February - 26 February

  UVOD

  • 27 February - 5 March

   • 6 March - 12 March

    LEKSIKALNA ANALIZA

   • 13 March - 19 March

    SINTAKSNA ANALIZA

   • 20 March - 26 March

    SINTAKSNA ANALIZA

    ABSTRAKTNA SINTAKSA

   • 27 March - 2 April

    SEMANTIČNA ANALIZA

    • 3 April - 9 April

     SEMANTIČNA ANALIZA

     • 10 April - 16 April

      SEMANTIČNA ANALIZA

     • 8 May - 14 May

      GENERIRANJE VMESNE KODE (1. del)

     • 15 May - 21 May

      GENERIRANJE VMESNE KODE (2.del)

     • 22 May - 28 May

      LINEARIZACIJA VMESNE KODE