Weekly outline

 • General

  Cilj predmeta Računalniške tehnologije je seznaniti študente z osnovnimi načeli moderne fizike, ki omogočajo razumeti delovanje tako današnjih računalnikov kot tudi prihajajočih tehnologij. Podrobneje se obravnava osnove kvantne mehanike, zgradbo snovi, ter električne, optične in magnetne lastnosti tehnološko pomembnih materialov. Osnovne ideje so ilustrirane s primeri, ki so relevantni v računalništvu.

  Predava doc. dr. Rok Žitko z Instituta Jožef Stefan, rok.zitko@ijs.si, domača stran. Telefon: (01) 4773571.

  Predavanja so ob petkih ob 14h v P22, s pričetkom 24. 2. 2017.

  Vaje vodi asistent Alen Horvat (ponedeljek ob 15h v PR07). Prvi teden vaj ne bo, torej pričnemo 27. 2. 2017!

  Izpitni roki (pisni izpit): 28. 6., 14. 7. in 22. 8. 2017. Pisni del izpita je možno opraviti tudi že s kolokviji. Ustni izpiti bodo nekaj dni za vsakih pisnim izpitom. Dodatni roki za ustni izpit so možni po dogovoru. Pogoj za opravljanje ustnega izpita so opravljeni kolokviji (oz. pisni izpit). Končna ocena je povprečje ocen pisnega in ustnega dela, obe pa morata biti pozitivni.

  Literatura:


  Vsebina:

  • Nihanje in valovanje
  • Snov in sevanje
  • Kvantna mehanika
  • Kvantno računanje in komuniciranje
  • Kvantni delci
  • Kvantna nedoločenost
  • Kvantni računalniki
  • Elektronska mikroskopija
  • Elektroni v snovi
  • Kovine
  • Polprevodniki in izolatorji
  • Polprevodniške naprave
  • Heterostrukture
  • Nanotehnologija
  • Magnetizem
  • Hranjenje podatkov